ยินดีต้อนรับสู่ เวบไซค์ ชมรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภาษาแห่งประเทศไทย       อบรมขอนแก่น     อบรมอุดรธานี    อบรมร้อยเอ็ด   อบรมที่อุบลฯ 

            เวบไซค์ชมรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภาษาแห่งประเทศไทย จัดทำขึ้นมาเพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมและภาษาไทย เฝ้าระวังการใช้ภาษาไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทยและวัฒนธรรม เพื่อการสาธารณกุศลต่างๆ เช่น การสงเคราะห์เด็กยากจน เป็นต้น ตราสัญญลักษณ์ของชมรม เป็นรูปอักษร ก และไมโครโฟน อยู่ใต้รูปทรงศิลปกรรมไทย มีชื่อชมรมอยู่ด้านล่าง ชมรมฯมีหน้าที่ร่วมกันในการอนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมและภาษาไทย ในรูปแบบต่างๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ทางข่าวสารมวลชน จัดอบรมให้แก่ผู้สนใจ ชมรมฯมีสมาชิคประเภทเดียวคือบุคลคลที่สมัครใจเข้าร่วมการอบรมกับชมรมฯ ถือว่าได้เป็นสมาชิคโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ต้องชำระค่าบำรุงชมรม ตลอดชีพ 

ประเด็นคำถาม หารือการจัดลำดับพิธีการลงนามถวายพระพรและการจัดพิธีการในโอกาสสำคัญต่างๆ
ภาพกิจกรรมชมรมฯ 
ปฏิทินกิจกรรมการอบรมของชมรมฯ

๑.ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร "ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ" วันเสาร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙ ณ รร.โฆษะ จ.ขอนแก่น   สมัครอบรมที่ขอนแก่น 

Downloadหลักสูตร ศิลปะการพูดฯขอนแก่น<- เมาส์ขวา Save as ลงสื่อ ๔๓ รายชื่อผู้สมัครอบรมศิลปะการพูดฯขอนแก่น  ปรับปรุง ๒๕ ส.ค. ๒๕๕๙ ๒๓:๐๐ น.
แผนที่ รร.โฆษะ จ.ขอนแก่น 
 

 

๒. ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร "ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ" อาทิตย์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ รร.บ้านเชียง จ.อุดรธานี  สมัครอบรมที่อุดรธานี 
Downloadหลักสูตร ศิลปะการพูดฯอุดรธานี <-- เมาส์ขวา Save as ลงสื่อ ๓๙ รายชื่อผู้สมัครอบรมศิลปะการพูดฯอุดรธานี  ปรับปรุง  ๒๕ .ค. ๒๕๕๙ ๒๓:๐๐ น
แผนที่ รร.บ้านเชียง จ.อุดรธานี 
                             

 

๓.ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร "ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ" วันเสาร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๙ ณ รร.เพชรรัชต์การ์เด้น จ.ร้อยเอ็ด   สมัครอบรมที่ร้อยเอ็ด  
Downloadหลักสูตร ศิลปะการพูดฯร้อยเอ็ด<- เมาส์ขวา Save as ลงสื่อ  ๓  รายชื่อผู้สมัครอบรมศิลปะการพูดฯร้อยเอ็ด  ปรับปรุง ๒๕ ส.ค. ๒๕๕๙ ๒๓:๐๐ น.
แผนที่ รร.เพชรรัชต์การ์เด้น จ.ร้อยเอ็ด                              

                                                                                                   

๔. ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร "ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ" อาทิตย์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙ ณ รร.กิจตรงวิลล์รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี   สมัครอบรมที่อุบลฯ 
Downloadหลักสูตร ศิลปะการพูดฯอุบลราชธานี <-- เมาส์ขวา Save as ลงสื่อ รายชื่อผู้สมัครอบรมศิลปะการพูดฯอุบลราชธานี  ปรับปรุง ๒๕ .ค. ๒๕๕๙ ๒๓:๐๐ น
แผนที่ รร.กิจตรงวิลล์รีสอร์ จ.อุบลราชธานี 
 


ภาพกิจกรรมชมรมฯ

                                                                                            
 


 โดยมีกำหนดการ ดังนี้
08:00  ผู้สมัครเข้าลงทะเบียน ตามหมายเลขที่ประกาศที่บอร์ดรายชื่อ ซึ่งเรียงตามชื่อ หน่วยงาน
09:00  เริ่มการอบรม
10:30  พักรับประทานอาหารว่าง
12:00  พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00  เริ่มอบรมช่วงบ่าย
14 :30  พักรับประทานอาหารว่างช่วงบ่าย พร้อมรับวุฒิบัตร และใบเสร็จรับเงิน ที่บริเวณโต๊ะลงทะเบียน
16:00  จบการอบรม สอบถามปัญหา
16:30  ปิดการอบรม


 

 

 
           
                      
 

Copyright ? 2008. Designed by Free Website Templates
Privacy Policy | Terms of Use | XHTML | CSS