ยินดีต้อนรับสู่ เวบไซค์ ชมรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภาษาแห่งประเทศไทย         

            เวบไซค์ชมรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภาษาแห่งประเทศไทย จัดทำขึ้นมาเพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมและภาษาไทย เฝ้าระวังการใช้ภาษาไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทยและวัฒนธรรม เพื่อการสาธารณกุศลต่างๆ เช่น การสงเคราะห์เด็กยากจน เป็นต้น ตราสัญญลักษณ์ของชมรม เป็นรูปอักษร ก และไมโครโฟน อยู่ใต้รูปทรงศิลปกรรมไทย มีชื่อชมรมอยู่ด้านล่าง ชมรมฯมีหน้าที่ร่วมกันในการอนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมและภาษาไทย ในรูปแบบต่างๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ทางข่าวสารมวลชน จัดอบรมให้แก่ผู้สนใจ ชมรมฯมีสมาชิคประเภทเดียวคือบุคลคลที่สมัครใจเข้าร่วมการอบรมกับชมรมฯ ถือว่าได้เป็นสมาชิคโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ต้องชำระค่าบำรุงชมรม ตลอดชีพ 

ประเด็นคำถาม หารือการจัดลำดับพิธีการลงนามถวายพระพรและการจัดพิธีการในโอกาสสำคัญต่างๆ
ภาพกิจกรรมชมรมฯ 
ปฏิทินกิจกรรมการอบรมของชมรมฯ

๑.ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร "ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ" วันเสาร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ รร.แกรนด์รอยัล พลาซ่า จ.ฉะเชิงเทรา 
Downloadหลักสูตร ศิลปะการพูดฯฉะเชิงเทรา<- เมาส์ขวา Save as ลงสื่อ ๙๕ รายชื่อผู้สมัครอบรมศิลปะการพูดฯฉะเชิงเทรา  ปรับปรุง  ๑๐ มี.ค. ๒๕๕๙ ๒๓:๐๐ น.
แผนที่ รร.แกรนด์รอยัล พลาซ่า จ.ฉะเชิงเทรา                                                                                                             สมัครอบรมฉะเชิงเทรา                   

๒. ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร "ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ" อาทิตย์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ รร.ทาวน์ อิน ทาวน์ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
Downloadหลักสูตร ศิลปะการพูดฯพัทยาชลบุรี <-- เมาส์ขวา Save as ลงสื่อ ๘๕ รายชื่อผู้สมัครอบรมศิลปะการพูดฯพัทยา ปรับปรุง  ๑๐  มี.ค. ๒๕๕๙ ๒๓:๐๐ น
แผนที่ รร.ทาวน์ อิน ทาวน์ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
                                                                                                            สมัครอบรมพัทยา              ภาพกิจกรรมชมรมฯ

                                                                                            
 


 โดยมีกำหนดการ ดังนี้
08:00  ผู้สมัครเข้าลงทะเบียน ตามหมายเลขที่ประกาศที่บอร์ดรายชื่อ ซึ่งเรียงตามชื่อ หน่วยงาน
09:00  เริ่มการอบรม
10:30  พักรับประทานอาหารว่าง
12:00  พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00  เริ่มอบรมช่วงบ่าย
14 :30  พักรับประทานอาหารว่างช่วงบ่าย พร้อมรับวุฒิบัตร และใบเสร็จรับเงิน ที่บริเวณโต๊ะลงทะเบียน
16:00  จบการอบรม สอบถามปัญหา
16:30  ปิดการอบรม


 

 

 
           
                      
 

Copyright ? 2008. Designed by Free Website Templates
Privacy Policy | Terms of Use | XHTML | CSS