ยินดีต้อนรับสู่ เวบไซค์ ชมรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภาษาแห่งประเทศไทย         

สมัครอบรมมุกดาหาร        สมัครอบรมสกลนคร

                                                                                                           สมัครอบรมศรีสะเกษ       สมัครอบรมสุรินทร์

                  เวบไซค์ชมรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภาษาแห่งประเทศไทย จัดทำขึ้นมาเพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมและภาษาไทย เฝ้าระวังการใช้ภาษาไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทยและวัฒนธรรม เพื่อการสาธารณกุศลต่างๆ เช่น การสงเคราะห์เด็กยากจน เป็นต้น ตราสัญญลักษณ์ของชมรม เป็นรูปอักษร ก และไมโครโฟน อยู่ใต้รูปทรงศิลปกรรมไทย มีชื่อชมรมอยู่ด้านล่าง ชมรมฯมีหน้าที่ร่วมกันในการอนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมและภาษาไทย ในรูปแบบต่างๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ทางข่าวสารมวลชน จัดอบรมให้แก่ผู้สนใจ ชมรมฯมีสมาชิคประเภทเดียวคือบุคลคลที่สมัครใจเข้าร่วมการอบรมกับชมรมฯ ถือว่าได้เป็นสมาชิคโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ต้องชำระค่าบำรุงชมรม ตลอดชีพ
ประเด็นคำถาม หารือการจัดลำดับพิธีการลงนามถวายพระพรและการจัดพิธีการในโอกาสสำคัญต่างๆ
ภาพกิจกรรมชมรมฯ 
ปฏิทินกิจกรรมการอบรมของชมรมฯ


 ๑.ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร "ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ" วันเสาร์ที่  ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ รร.พลอยพาเลซ จ.มุกดาหาร สมัครอบรมมุกดาหาร
     Downloadหลักสูตร ศิลปะการพูดฯมุกดาหาร<- เมาส์ขวา Save as ลงสื่อ ๘๑ รายชื่อผู้สมัครอบรมศิลปะการพูดฯมุกดาหาร  ปรับปรุง ๓ ก.ค. ๒๕๕๘ ๒๓:๐๐ น.
    แผนที่ รร.พลอยพาเลซ มุกดาหาร 
 ๒. ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร "ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ" อาทิตย์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ณ รร.สกลแกรนด์พาเลซ จ.สกลนคร 
     Downloadหลักสูตร ศิลปะการพูดฯสกลนคร <-- เมาส์ขวา Save as ลงสื่อ ๗๗ รายชื่อผู้สมัครอบรมศิลปะการพูดฯสกลนคร  ปรับปรุง ๓ ก.ค. ๒๕๕๘ ๒๓:๐๐ น สมัครอบรมสกลนคร
    แผนที่ รร.สกลแกรนด์พาเลซ สกลนคร


 ๓.ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร "ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ" วันเสาร์ที่  ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ รร.พรหมพิมาน จ.ศรีสะเกษ สมัครอบรมศรีสะเกษ
     Downloadหลักสูตร ศิลปะการพูดฯศรีสะเกษ<- เมาส์ขวา Save as ลงสื่อ ๑๓ รายชื่อผู้สมัครอบรมศิลปะการพูดฯศรีสะเกษ   ปรับปรุง ๓ ก.ค. ๒๕๕๘ ๒๓:๐๐ น.
    
แผนที่ รร.พรหมพิมาน ศรีสะเกษ 

 ๔. ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร "ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ" อาทิตย์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ รร.ทองธารินทร์ จ.สุรินทร์ 
     Downloadหลักสูตร ศิลปะการพูดฯสุรินทร์ <-- เมาส์ขวา Save as ลงสื่อ ๙ รายชื่อผู้สมัครอบรมศิลปะการพูดฯสุรินทร์  ปรับปรุง ๓ ก.ค. ๒๕๕๘ ๒๓:๐๐ น สมัครอบรมสุรินทร์
    แผนที่ รร.ทองธารินทร์ สุรินทร์
 


ภาพกิจกรรมชมรมฯ

                                                                                            
 


 โดยมีกำหนดการ ดังนี้
08:00  ผู้สมัครเข้าลงทะเบียน ตามหมายเลขที่ประกาศที่บอร์ดรายชื่อ ซึ่งเรียงตามชื่อ หน่วยงาน
09:00  เริ่มการอบรม
10:30  พักรับประทานอาหารว่าง
12:00  พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00  เริ่มอบรมช่วงบ่าย
14 :30  พักรับประทานอาหารว่างช่วงบ่าย พร้อมรับวุฒิบัตร และใบเสร็จรับเงิน ที่บริเวณโต๊ะลงทะเบียน
16:00  จบการอบรม สอบถามปัญหา
16:30  ปิดการอบรม


 

 

 
           
                      
 

Copyright ? 2008. Designed by Free Website Templates
Privacy Policy | Terms of Use | XHTML | CSS