ยินดีต้อนรับสู่ เวบไซค์ ชมรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภาษาแห่งประเทศไทย         

         สมัครอบรมร้อยเอ็ด    สมัครอบรมอุบลฯ   สมัครอบรมขอนแก่น   สมัครอบรมอุดรธานี

                  เวบไซค์ชมรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภาษาแห่งประเทศไทย จัดทำขึ้นมาเพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมและภาษาไทย เฝ้าระวังการใช้ภาษาไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทยและวัฒนธรรม เพื่อการสาธารณกุศลต่างๆ เช่น การสงเคราะห์เด็กยากจน เป็นต้น ตราสัญญลักษณ์ของชมรม เป็นรูปอักษร ก และไมโครโฟน อยู่ใต้รูปทรงศิลปกรรมไทย มีชื่อชมรมอยู่ด้านล่าง ชมรมฯมีหน้าที่ร่วมกันในการอนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมและภาษาไทย ในรูปแบบต่างๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ทางข่าวสารมวลชน จัดอบรมให้แก่ผู้สนใจ ชมรมฯมีสมาชิคประเภทเดียวคือบุคลคลที่สมัครใจเข้าร่วมการอบรมกับชมรมฯ ถือว่าได้เป็นสมาชิคโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ต้องชำระค่าบำรุงชมรม ตลอดชีพ
ประเด็นคำถาม หารือการจัดลำดับพิธีการลงนามถวายพระพรและการจัดพิธีการในโอกาสสำคัญต่างๆ
ภาพกิจกรรมชมรมฯ 
ปฏิทินกิจกรรมการอบรมของชมรมฯ

๑.ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร "ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ" วันเสาร์ที่  ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ รร.เพชรรัชต์การ์เด้น จ.ร้อยเอ็ด สมัครอบรมร้อยเอ็ด
Downloadหลักสูตร ศิลปะการพูดฯร้อยเอ็ด<- เมาส์ขวา Save as ลงสื่อ ๘๘ รายชื่อผู้สมัครอบรมศิลปะการพูดฯร้อยเอ็ด  ปรับปรุง ๒๙ ก.ค. ๒๕๕๘ ๒๓:๐๐ น.
แผนที่ รร.เพชรรัชต์การ์เด้น ร้อยเอ็ด

 ๒. ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร "ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ" อาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ รร.กิจตรงวิลล์รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี 
Downloadหลักสูตร ศิลปะการพูดฯอุบลฯ <-- เมาส์ขวา Save as ลงสื่อ ๕๘ รายชื่อผู้สมัครอบรมศิลปะการพูดฯอุบลฯ ปรับปรุง ๒๙ ก.ค. ๒๕๕๘ ๒๓:๐๐ น สมัครอบรมอุบลฯ
แผนที่ รร.กิจตรงวิลล์รีสอร์ท อุบลราชธานี


๓.ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร "ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ" วันเสาร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ รร.โฆษะ จ.ขอนแก่น สมัครอบรมขอนแก่น
Downloadหลักสูตร ศิลปะการพูดฯขอนแก่น<- เมาส์ขวา Save as ลงสื่อ ๓๕ รายชื่อผู้สมัครอบรมศิลปะการพูดฯขอนแก่น  ปรับปรุง ๒๙ ก.ค. ๒๕๕๘ ๒๓:๐๐ น.
แผนที่ รร.โฆษะ ขอนแก่น

 ๔. ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร "ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ" อาทิตย์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ รร.บ้านเชียง จ.อุดรธานี
Downloadหลักสูตร ศิลปะการพูดฯอุดรธานี <-- เมาส์ขวา Save as ลงสื่อ ๑๔ รายชื่อผู้สมัครอบรมศิลปะการพูดฯอุดรธานี ปรับปรุง ๒๙ ก.ค. ๒๕๕๘ ๒๓:๐๐ น สมัครอบรมอุดรธานี
แผนที่ รร.บ้านเชียง อุดรธานี


ภาพกิจกรรมชมรมฯ

                                                                                            
 


 โดยมีกำหนดการ ดังนี้
08:00  ผู้สมัครเข้าลงทะเบียน ตามหมายเลขที่ประกาศที่บอร์ดรายชื่อ ซึ่งเรียงตามชื่อ หน่วยงาน
09:00  เริ่มการอบรม
10:30  พักรับประทานอาหารว่าง
12:00  พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00  เริ่มอบรมช่วงบ่าย
14 :30  พักรับประทานอาหารว่างช่วงบ่าย พร้อมรับวุฒิบัตร และใบเสร็จรับเงิน ที่บริเวณโต๊ะลงทะเบียน
16:00  จบการอบรม สอบถามปัญหา
16:30  ปิดการอบรม


 

 

 
           
                      
 

Copyright ? 2008. Designed by Free Website Templates
Privacy Policy | Terms of Use | XHTML | CSS