๑. ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร "ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ" วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมหาดใหญ่รามา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา    สมัครอบรมที่หาดใหญ่ 

     เอกสารหลักสูตร << คลิ๊กเมาส์ขวาเลือกบันทึกเป็น ลงสื่อบันทึกของท่าน ๓๓ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมสงขลา  แผนที่โรงแรมหาดใหญ่รามา 

 

๒. ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร "ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ" วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมธรรมริน ธนา อ.เมือง จ.ตรัง    สมัครอบรมที่ตรัง

     เอกสารหลักสูตร << คลิ๊กเมาส์ขวาเลือกบันทึกเป็น ลงสื่อบันทึกของท่าน  ๔๔ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมตรัง  แผนที่โรงแรมธรรมริน ธนา  


๓. ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร "ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ" วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  สมัครอบรมที่นครศรีธรรมราช 

     เอกสารหลักสูตร << คลิ๊กเมาส์ขวาเลือกบันทึกเป็น ลงสื่อบันทึกของท่าน ๔ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมนครศรีธรรมราช  แผนที่โรงแรมทวินโลตัส 

 

๔. ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร "ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ" วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐   ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี   สมัครอบรมที่สุราษฎร์ธานี

     เอกสารหลักสูตร << คลิ๊กเมาส์ขวาเลือกบันทึกเป็น ลงสื่อบันทึกของท่าน  ๑๓ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมสุราษฎร์ธานี  แผนที่โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า  


Copyright ? 2008. Designed by Free Website Templates
Privacy Policy | Terms of Use | XHTML | CSS