คำแนะนำในการกรอกข้อมูลการสมัครเข้ารับการอบรม อบรมหลักสูตรศิลปะการพูดฯ  วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ รร.ไดมอนท์ พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี

1.กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง
2.กรอกข้อมูลเป็น ภาษาไทย เท่านั้น
3.หากพบปัญหาใดๆ ในการกรอกข้อมูลการสมัครกรุณาติดต่อ 063-9162919

กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อเป็นข้อมูลในการสมัครเข้ารับการอบรม อบรมหลักสูตรศิลปะการพูดฯ   วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ รร.ไดมอนท์ พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี
คำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-นามสกุล (กรุณากรอกเป็นภาษาไทยเท่านั้น)  ***คำนำหน้าชื่อแบบเต็ม
ที่อยู่ ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสังกัด ช่วยค้นหาขณะเข้าลงทะเบียน
แขวง/ตำบล
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
จัดกลุ่ม/กลุ่มใด เพื่อความสะดวก   ในการค้นหารายชื่อที่บอร์ด และจดจำเลขที่เข้าลงทะเบียน
*ออกใบเสร็จรับเงิน (หากไม่ระบุ ทางชมรมฯขออนุญาตใช้ ชื่อ-นามสกุล ของผู้เข้ารับการอบรม)
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ทางอีเมล์
การชำระเงิน ข้าพเจ้าจะชำระเงินค่าลงทะเบียนจำนวน ๑,๒๐๐ บาท ที่โต๊ะลงทะเบียนหน้างาน
ข้าพเจ้าจะชำระเงินค่าลงทะเบียนจำนวน ๑,๒๐๐ บาท เข้าบัญชี อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภาษาแห่งประเทศไทย เลขที่บัญชี ๔๙๑-๐-๐๕๘๖๙-๙ ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาอัมพวัน

รหัสยืนยัน กรุณาพิมพ์ตามรหัสภาพที่เห็น

Click to reload image
 

Copyright ? 2008. Designed by Free Website Templates
Privacy Policy | Terms of Use | XHTML | CSS