คำแนะนำในการกรอกข้อมูลการสมัครเข้ารับการอบรม อบรมหลักสูตรศิลปะการพูดฯ  อาทิตย์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ รร.นคภาลัย จ.อุดรธานี

1.กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง
2.กรอกข้อมูลเป็น ภาษาไทย เท่านั้น
3.หากพบปัญหาใดๆ ในการกรอกข้อมูลการสมัครกรุณาติดต่อ 063-9162919

กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อเป็นข้อมูลในการสมัครเข้ารับการอบรม อบรมหลักสูตรศิลปะการพูดฯ   อาทิตย์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ รร.นคภาลัย จ.อุดรธานี
คำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-นามสกุล (กรุณากรอกเป็นภาษาไทยเท่านั้น)  ***คำนำหน้าชื่อแบบเต็ม
ที่อยู่ ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสังกัด ช่วยค้นหาขณะเข้าลงทะเบียน
แขวง/ตำบล
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
จัดกลุ่ม/กลุ่มใด เพื่อความสะดวก  ในการค้นหารายชื่อที่บอร์ด และจดจำเลขที่เข้าลงทะเบียน
*ออกใบเสร็จรับเงิน (หากไม่ระบุ ทางชมรมฯขออนุญาตใช้ ชื่อ-นามสกุล ของผู้เข้ารับการอบรม)
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ทางอีเมล์
การชำระเงินข้าพเจ้าจะชำระเงินค่าลงทะเบียนจำนวน ๘๐๐ บาท ที่โต๊ะลงทะเบียนหน้างาน

ข้าพเจ้าจะชำระเงินค่าลงทะเบียนจำนวน ๘๐๐ บาท โดยการโอนเข้า บ/ช  ๔๙๑-๐-๐๕๘๖๙-๙  ธ.ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์  สาขาอัมพวัน ชื่อบัญชี อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภาษาแห่งประเทศไทย

รหัสยืนยัน กรุณาพิมพ์ตามรหัสภาพที่เห็น

Click to reload image
 

Copyright ? 2008. Designed by Free Website Templates
Privacy Policy | Terms of Use | XHTML | CSS